O firmie

Działamy od 2006 roku jako wykonawca lub podwykonawca w zakresie realizacji montaży, modernizacji oraz remontów kompletnych instalacji technologicznych, rurociągów zbiorników oraz konstrukcji stalowych.

W perspektywie chcemy rozwinąć możliwości produkcyjne nie tylko w przemyśle stoczniowym, ale również chemicznym, naftowym, spożywczym i budownictwie.

Cele

celem naszych działań są:

  • gwarancja wysokiego poziomu jakości wykonywanych i modernizowanych instalacji przemysłowych, konstrukcji stalowych oraz obiektów budowlanych;

  • pełna współpraca z klientami w celu rozpoznania ich potrzeb, spełnienia wymagań i gromadzenia jakości na temat realizowanych usług;

  • rozszerzanie naszej oferty poprzez rozwój i wdrażanie nowych procesów technologicznych oraz poprzez zakup i użytkowanie nowoczesnego sprzętu;

  • systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników;

Kadra

  Posiadamy wysoko wykwalifikowany potencjał pracowniczy w skład którego wchodzą: kierownicy budowy, brygadziści, monterzy rurociągów i konstrukcji stalowych oraz spawacze certyfikowani. Ponadto nasz zespół dysponuje rozbudowanym i systematycznie rozwijanym zapleczem narzędziowo – sprzętowym, który jest niezbędny w realizacji powierzanych prac.